Lille Ollebolle
Brukernavn - E-post adresse: Passord:
   Hjem » Produktkatalog » Kjøpsbetingelser Min side  |  Kontakt oss  |  Handlekurv  |  Kasse    
Informasjon
Fraktinformasjon
Betaling/Faktura
Kjøpsbetingelser
Retur/Angrerett
Bytte størrelse
Kontakt oss
Om oss
Kjøpsbetingelser

Generelt
De under angitte vilkår regulerer kundens kjøp og bruk av varer levert av Lille Ollebolle.
Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Lille Ollebolle så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering
Alle piser er oppgitt uten frakt, dette kommer som tillegg i prisen og legges til før du sjekker ut av netbutikken.
Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.
Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra vår side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde eller gjennomfører ett kjøp hos Lille Ollebolle, er ansvarlig for betaling av de varer de bestiller eller Lille Ollebolle sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Dette vil gjelde forsendelses firma etc. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Lille Ollebolle sin side.

Uavhentede pakker
Posten / Tollpost sender ut melding(SMS) om ankommet pakke straks den ankommer ditt utleveringssted. Deretter sendes det en påminnelse om uavhentet sending etter 7 dager. Dersom pakken ikke er hentet innen 14 dager, returneres den til oss. Pakker som blir returnert til oss vil bli belastet med et gebyr på kr 400. Dette gebyret dekker våre kostnader ved behandlingen av returen, porto t/r- og gebyrer som Posten / Tollpost fakturerer Lille Ollebolle.

Å unnlate å hente pakken, er ikke det samme som å benytte seg av angreretten! Ønsker du å benytte deg av 14 dagers angrerett, ber vi deg hente ut pakken og bruke vedlagt angrefristskjema.

Reklamasjon og Angrefrist
All retur krever angrefristskjema, som sendes med alle forsendelser. Dette er forhåndsutfylt med lovpålagt
informasjon om hvor produktet skal leveres, og hvordan returen skal håndteres. All informasjon om retur finnes
på dette skjemaet. Frakt kostnaddene av returen bæres av avsender om ikke annet er avtalt på forhånd Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd)
Fra lov om angrerett § 11. Rett til å gå fra avtalen (angrerett)
Forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til selgeren etter § 13 innen 14 dager etter
at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte
Fra lov om angrerett § 13. Melding om bruk av angreretten. Fristberegning
Dersom forbrukeren vil benytte angreretten etter § 11 skal det gis melding til selgeren om dette innen utløpet
av den dagen fristen løper ut. I meldingen skal forbrukeren opplyse om hvordan retur av varen vil skje.

Ekstraordinære forhold
Lille Ollebolle er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Lille Ollebolle godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Lille Ollebolle sin kontroll, og som Lille Ollebolle ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.
Lille Ollebolle er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Lille Ollebolle sin side.
Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår
Lille Ollebolle har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Endring i vilkårene
Lille Ollebolle forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er Lille Ollebolle forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Lille Ollebolle fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Leveranser til utlandet
Lille Ollebolle er ikke ansvarlig for eventuell toll og moms som tilkommer ved bestilling utenfor Norge.
Ved valg av levering utenfor Norge vil vi trekke fra norsk moms på ordren direkte slik at denne ikke betales til oss.

Selskapsinformasjon
Eier: Ollebolle AS
Org. nr 914577802MVA
Se om oss for mer informasjon.

 Fortsett 
Følg oss på Facebook
Handlekurv Mer
..er tom!
Instagram
Klarna

Copyright © 2017 Lille Ollebolle